Fördjupningsutbildning arbetsmiljö

Förtroendevalda och medlemmar som pratar om att det går att förändra och styrkan att vara många.

Alla förtroendevalda i avdelning Jämtland anställda i Region Jämtland Härjedalen, kommunerna eller hos privat arbetsgivare kallas till fördjupningsutbildning.

Tema

Fördjupningsutbildning arbetsmiljö

Datum

Torsdagen den 23 mars

Plats

Hörsalen - Östersunds sjukhus

Mer information hittar du under Aktiviteter och utbildningar eller via länken Fördjupningsutbildning arbetsmiljö