Välkommen till chefsFORUM frukostmöte

Passa på att träffa chefs- och ledarkollegor under trevliga former och njut av en god frukost.

Tema: Nya arbetsidsavtalet. Vad gör Vårdförbunder för dig som chef?

Syfte med forumet är att skapa en kollegial mötesplats för er chefer, med möjlighet att ta upp frågor som känns aktuella.

Deltagare från Vårdförbundet är Roger Bergebo, avdelningsordförande.

Vårdförbundet har skapat ett FORUM för tankar och funderingar kring hur det är att vara chef, i syfte att stärka dig i din chefsroll och att fånga upp angelägna frågor.

Ta gärna med frågor eller exempel på dilemman som du ställs inför, för att kunna diskutera tillsammans med kollegor ur flera perspektiv.

Har du en kollega, som inte är medlem, men är chef/ledare kan du ta med hen, fyll i hens namn i meddelandefältet, när du anmäler dig. Då vet vi hur många som kommer till mötet.
Det kan också vara en kollega, som är medlem, men som inte fått denna inbjudan, det kan det bero på att vi har fel uppgifter i vårt medlemsregister. Kontakta då Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420 för ändring.

Vi vill ha in din anmälan senast den 26 september, så att så många som möjligt kan delta. Anmäl dig via Aktiviteter och utbildningar eller direkt via länken ChefsFORUM

Varmt välkommen!