ChefsFORUM - frukostmöte

Chefer och medarbetare i samtal

Välkommen till chefsFORUM på frukostmöte den 26 april.

Tema

Vårdförbundets utbildning för dig som chef.

Passa på att träffa chefs- och ledarkollegor under trevliga former och njut av en god frukost.

Syfte med forumet är att skapa en kollegial mötesplats för er chefer, med möjlighet att ta upp frågor som känns aktuella.

Denna gång är syftet att vi ska informera om utbildningen i ledarskap i Personcentrerad vård.

Från avdelning Jämtland deltar Roger Bergebo, avdelningsordförande och Elisabeth Sundeqvist, enhetschef på Hammarstrands Hälsocentral.

Vårdförbundet har skapat ett FORUM för tankar och funderingar kring hur det är att vara chef, i syfte att stärka dig i din chefsroll och att fånga upp angelägna frågor.

För mer information och anmälan går in via Aktiviteter och utbildningar eller via direktlänken chefsFORUM Vi vill ha in din anmälan senast den 25 april.