Årsrapport 2016 för avdelning Jämtland

Händer runt smiley

Här kan du läsa en summering av vad Vårdförbundet avdelning Jämtland arbetat med 2016.

Verksamhetsåret har präglats av personcentrerad vård, där vi hade en föreläsningsserie för alla medlemmar. Vi bjöd även in politikerna och tjänstemännen från Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i länet men ett svalt intresse från dessa.

Det dagliga arbetet har till stor del bestått av arbetsmiljörelaterade frågor som till exempel arbetstider, arbetstidsmodeller och arbetsförhållanden.

Under hösten har vi hos arbetsgivarna inom republiken lyft frågor gällande kompetensförsörjningen samt uppmärksammat avsaknaden av kompetensförsöjningsplaner. Arbetsgivarna måste agera nu och inte sen.

Det glädjande är att avdelning Jämtland fortsätter att öka i medlemsantal och då på yrkesverksamma medlemmar. Vi har även en ökning i NMI (Nöjd medlemsindex). Det visar att vårat arbete ger resultat, men att vi inte kan slå oss till ro för det. Vi måste fortsätta att bli fler och att andelen nöjda medlemmar ska fortsätta att öka.

Läs hela årsrapporten för avdelning Jämtland.