Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nyhetsbrev maj 2020

Sommaren närmar sig med stormsteg och vi har under maj månad uppmärksammat barnmorskans- och sjuksköterskans dag genom tv- och tidningsreportage och debattartiklar.

 

Ett stort tack till alla som ställde upp och var med i tv- och tidningsreportaget. Förutom detta så emottog förtroendevalda och medlemmar i Vårdförbundet Svenska ishockeys centralorganisations (SICO) pris för mest värdefulla spelare. Stefan Liv Memorial Trophy säsong 19/20 tillägnas alla sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som arbetar i fronten under den pågående pandemin. Våra professioner gör skillnad!

Vi ser runt omkring oss att stora krav ställs på chefer i alla nivåer att rusta för situationen kring covid-19 och det faktum att planeringen som gjordes inte håller för den vardagen som vi befinner oss i. Att använda personal och kompetens på bästa sätt är extra viktigt, men faktumet att det är bråttom gör att dialog och kommunikation ibland glöms bort vilket påverkar i olika grad er medlemmars arbetssituation.
Vi ser att de krisgrupper som finns på organisatorisk ledningsnivå arbetar för högtryck och nya grupper är skapade för att hålla ihop "staplarna" som finns i de olika förvaltningarna ute inom både region och i kommuner. Vi påminner konstant arbetsgivare om vikten att ha tät dialog med de lokala skyddsombuden, då de fortfarande glöms bort i detta arbete.
Tips för dig kring vad som gäller kring sommarsemestern hittar du här.

Från den privata världen hör vi inte mycket från medlemmar och antingen så fungerar det som det brukar eller så står tystnaden för något annat och då påminner jag dig om att vi finns här för er. Det senaste som hänt inom ert område är att de tackat nej till krislägesavtal. Information om detta samt en checklista med "att tänka på" kan du ta del av här.

Styrelsen i Hallands beslut om att ställa in alla aktiviteter framöver för både medlemmar och förtroendevalda/skyddsombud omprövar vi i enlighet med folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi har haft och planerar för nya mötesplatser och tar dialogen kring hur vi gör bäst inför varje tillfälle. Att inte vara för många på samma plats, hålla avstånd o s v gäller. Mycket kan dock ske ändå och vi har under senaste månaden haft mötesplatser via Skype och teams och det har fungerat bättre än förväntat, så vi fortsätter planera för detta. Så hör av dig om du vill att vi har kontakt för just din arbetsplats! Kontaktuppgifter hittar du här.

Intern omorganisation inom Vårdförbundet fortsätter och en nulägesbild som är viktig att veta för dig som medlem och förtroendevalda är att vår postadress till Sperlingsgatan 5 i Halmstad har upphört och har eftersändning till Stockholm och om du vill skicka något direkt oss så scanna hellre in det och maila det eller om ni har funderingar vilket som är bästa sättet - ring oss!
En annan förändring är att vår gemensamma mailbox info.halland@vardforbundet.se hanteras av verksamhetshandläggare i landet så vill du ha kontakt och/eller fråga något om något som rör Halland maila direkt till något av oss i styrelsen eller ring! 

Årsmötet i Halland är planerat till 24 september och utgångsläget var att i år igen ha det på Laxbutiken i Heberg men planering pågår och kan förändras utifrån riktlinjen att inte samlas mer än 50 personer i samma lokal gäller idag året ut. Så håll utkik och det kommer vidare information i frågan!

Vi behöver i Halland ha fyllnadsval för posterna ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, kongressuppdrag samt 3 till valberedningsuppdrag.
De första p g a naturliga omständigheter med att de som lämnat oss har fått nya arbeten, gått i pension vilket lett till att vi även internt i styrelsen har fått förändrade uppdrag fram till årsmötet istället för att utlysa fyllnadsval under våren som gått.
Så ta chansen och nominera någon du tycker skulle passa bra i något/några av uppdragen eller varför inte själv prova på ett jättespännande och viktigt uppdrag?

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Halland
genom Margot Kamruddin, t f ordförande

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -