Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nyhetsbrev till chefer maj 2020

Sommaren närmar sig med stormsteg och vi har under maj månad uppmärksammat barnmorskans- och sjuksköterskans dag genom tv- och tidningsreportage och debattartiklar.

 

Förutom detta så fick förtroendevalda och medlemmar i Vårdförbundet Svenska ishockeys centralorganisations (SICO) pris för mest värdefulla spelare. Stefan Liv Memorial Trophy säsong 19/20 tillägnas alla sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som arbetar i fronten under den pågående pandemin. Våra professioner gör skillnad!

Stora krav ställs på chefer i alla nivåer att rusta för situationen kring covid-19 och det faktum att planeringen som gjordes inte håller överallt för den vardagen som vi befinner oss i. Att använda personal och kompetens på bästa sätt är extra viktigt och här är ni nyckelpersoner i detta viktiga arbete!
Din egen arbetsmiljö är mer än någonsin viktig i denna vardag vi befinner oss i. Lokalt i Halland har vi som era representanteruppe denna fråga på vartenda möte i alla våra forum med era arbetsgivare och politiker. Vi har haft dialog med några av er kring extra ersättningar, övertidsersättning, avtal som reglerar faktumet att det inte är hållbart arbetsliv just nu med att vara i tjänst 24 - 07 och att komptimmarna blir fler och fler. Detta är några av de delar som vi diskuterar i nuet.

Det senaste som hänt inom privata sektorn är att Vårdförbundet har tackat nej till krislägesavtal, vilket kan vara bra att veta för dig som är chef och ledare inom den sektorn.

Att inte vara för många på samma plats, hålla avstånd o s v gäller MEN vi i styrelsen har saknat våra mötesplatser och sitter med en höstplanering kring hur vi får till dem på olika sätt.
En mötesplats som ligger i planeringen är chefsinternatet som Halland tillsammans Västra Götaland och Värmland har en gång per år. Tyvärr är det en mötesplats som vi inte kommer att kunna genomföra på det viset i år. Men i Halland tänker vi bjuda in till en mindre variant - Så håll utkik efter inbjudan till en mötesplats under hösten!

Den interna omorganisationen inom Vårdförbundet de senaste månaderna fortsätter och en nulägesbild som är viktig att veta för dig som förtroendevald är:
• vår administratör Lotta Holmgren slutade 31/3 och frågor kring administration och ekonomi sköts centralt i Vårdförbundet nu. Vi i styrelsen lotsar era frågor vidare.
• vår postlåda på Sperlingsgatan 5 i Halmstad har upphört för inkommande post och har eftersändning till Stockholm året ut. Det innebär att om du vill skicka något direkt oss så scanna hellre in det och maila det eller om du har funderingar vilket som är bästa sättet - ring oss!
• En annan förändring är att vår gemensamma mailbox info.halland@vardforbundet.se hanteras numera av Verksamhetshandläggare i landet så vill du ha kontakt och/eller fråga något om något maila direkt till något av oss i styrelsen eller ring! 

Årsmötet i Halland är planerat till 24 september och utgångsläget var att i år igen ha det på Laxbutiken i Heberg MEN planering pågår och kan förändras utifrån riktlinjen att inte samlas mer än 50 personer i samma lokal gäller idag året ut.
Till årsmötet behöver vi och valberedningen din hjälp med att hitta intresserade i Halland till posterna ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, kongressuppdrag samt 3 till valberedningsuppdrag.
Som ni säkert redan vet så är det naturliga omständigheter kring varför vi sitter i denna situation nu. De som lämnat uppdragen har fått nya arbeten, gått i pension, vilket lett till att vi även internt i styrelsen har fått förändrade uppdrag fram till årsmötet istället för att utlysa fyllnadsval under våren som gått.
Så vi ber er ödmjukt att ta chansen och nominera någon du tycker skulle passa bra i något/några av uppdragen eller varför inte själv prova på ett jättespännande och viktigt uppdrag? 

Kort löneöversynsinformation och återkommer vid senare tillfälle när vi utvärderat och är klara med 2020 års löneöversyn. Inom regionen har vi kommit överens om att lönerna skulle vara klara och ny lön utbetalas med maj månads lön och en retroaktivitet från 1 april. Det finns undantag med chefslönerna för de chefer som arbetar på HS samt alla medarbetare på regionkontoret då Covid-19 ställt till det för löneprocessen. Dessa förväntas vara klara för ny lön utbetalning i juni med retroaktivitet från 1 april.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Halland

genom kontaktpersoner för chefsmedlemmar i Halland

 

Margot Kamruddin                                                             Mikael Apelquist

T f ordförande                                                                  T f vice ordförande

tfn.0709-2282895                                                             tfn. 072-5806104

margot.kamruddin@vardforbundet.se                                    mikael.apelquist@vardforbundet.se

 

 

 

 

 

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -