Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Löneöversyn 2019

Hej! Det är dags för 2019 års löneöversyn för samtliga kommuner och regionen i Halland.

Vårt nuvarande löneavtal går ut i april och vi vet inte ännu om vi har ett nytt avtal färdigt innan nuvarande avtal går ut.

Senast den sista december måste vi som organisation bestämma oss för om vi ska behålla avtalet eller om det ska sägas upp och beslutet för det ligger hos vår förbundsstyrelse i Stockholm och kommer fattas nu under december.

Men oavsett hur det kommer se ut har vi i hela landet ändå startat med årets löneöversyner för att inte tappa tid om löneavtalet förlängs.


Vårdförbundet tycker att det är otroligt viktigt att det finns minst en helst flera förtroendevalda per arbetsplats, men tyvärr ser det inte ut så överallt och hur gör vi då när det är löneöversynstid?


Vi har valt i styrelsen avdelningen Halland att starta upp löneöversynen centralt överallt, avslutningen kommer också ske på den nivån.

Där det finns arbetsplatser utan förtroendevalda behöver ni som medlemmar ta ett stort egenansvar.
På en arbetsplats där det finns förtroendevalda är intentionen enligt löneavtalet att chef och förtroendevald tillsammans gör en så kallad löneuppstart och avstämning inför löneavslut. De kan också ha någon sorts av information tillsammans på APT eller liknande och är det några problem tar man som medlem upp det på plats med sin förtroendevalda.
Vi vet att det i nuläget skiljer sig lite mellan region och kommuner, men också mellan varje kommun.


Ni som är medlemmar och som inte har förtroendevald på arbetsplatsen behöver antingen välja någon snarast, men om det inte finns någon som vill ta det uppdraget så har ni som medlemmar ett egenansvar.
Detta innebär att få medarbetarsamtal och lönesamtal och är ni inte nöjda över processen och/eller fått motivering till utfallet ska ni i första hand begära ett samtal till med lönesättande chef. I det samtalet ska det finnas en tydlig förklaring kring lönesättningen och där kan ni välja att ha med en förtroendevald.
Har ni ingen på arbetsplatsen kan vi vara behjälpliga från styrelsen i Halland.

Om ni som medlem upplever att lönesättningsprocessen inte fungerat ska ni vända er direkt till oss i styrelsen så hittar vi lösningar för just den frågan då - men huvudskyddsombuden,
d v s samordnarna på respektive förvaltning/kommun kommer inte löneuppstarta eller avsluta på er arbetsplats, det är bara vald förtroendevald på er egen arbetsplats som har mandat för det.

För extra stöd till ert lönesamtal bifogar vi en länk längst ner i nyhetsbrevet till bra material som ni kan använda er av.

Så lycka till och tveka inte att höra av er till styrelsen vid behov, men allra helst om ni inte har en förtroendevald – passa på att utse någon av er.


Med vänlig hälsning styrelsen Halland

Stöd lönesamtal
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -