Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Covid 19

Vad händer i Halland? Det vi i Vårdförbundet vetat hela tiden har nu blivit väldigt tydligt även i samhället. Det handlar om hur viktiga alla medarbetare inom våra fyra professioner barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är.

Utan dem med sina specialistkunskaper kommer vi inte att kunna ta oss igenom denna tid där Coronaviruset är ett faktum. Detta kommer att bli en period då vår kunskap, kompetens och erfarenhet kommer att användas fullt ut.

Eftersom vi inte vet hur länge denna period fortlöper, och det troligtvis innebär att vi kommer att arbeta i en ansträngd situation en längre tid, är det extra viktigt att hänsyn tas till arbetsmiljön.

Stora krav ställs på chefer på alla nivåer att rusta för situationen och använda personalen på bästa sätt. Vi ser att krisgrupper på organisatorisk ledningsnivå skapas för detta ändamål, dock "glöms" de lokala skyddsombuden bort i detta arbete. Riskbedömningar gällande förändringar i arbetsmiljön måste göras på alla nivåer och där ska skyddsombud vara med, det ska vara självklart.

När arbetstider ses över och byte av arbetsplatser kan bli aktuellt för att finnas på rätt tid och där trycket är som störst - glöm inte bort att anställningsavtalet gäller och även arbetstidslagen när det gäller dygnsvila, veckovila, övertidsarbete och så vidare.

Styrelsen i Halland har beslutat att ta ställning till att ställa in eller ändra alla aktiviteter framöver för både medlemmar och förtroendevalda/skyddsombud. Vi gör det med ett par veckors framförhållning, dels för att hjälpa till att frigöra resurser till vården och dels för att minska risken för smittspridning. Fysiska möten med många deltagare ändras till andra sorts möten eller ställs in är utgångspunkten.


Tillsammans med våra huvudskyddsombud har vi gått igenom regelverk och tankar för att vara ett så bra stöd som möjligt för alla medlemmar. Frisk/sjuk är det alla ska utgå ifrån där 1. Är du frisk – gå till arbetet. 2. Är du sjuk – stanna hemma.

Vårdförbundet finns hela tiden som stöd i olika frågor. Läs gärna på Vårdförbundets hemsida där det finns bra information som uppdateras fortlöpande kring vad som gäller kring Covid 19.

Vi finns även fortsatt som stöd när det behövas i enskilda möten med arbetsgivare.

I föregående nyhetsbrev skrev vi om löneöversynen och signaler vi får till oss är att Covid 19 kan ställa till det även här. Detta p g a sjukdomar hos både arbetsgivare och medarbetare, vilket påverkar lönesamtalen. Men än så länge är inga löneavstämningar inställda och processerna ute pågår, men det är nulägesbild som allt annat.

Med vänlig hälsning och ta hand om er!

Styrelsen i Halland
genom
Margot Kamruddin, t f ordförande

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -