Nyhetsbrev juni

Är din arbetsplats ett gott exempel, eller har du några positiva händelser som du vill dela med dig av? Just nu är årets nya löner på tapeten.  Den 15 april är det Biomedicinska analytikerdagen och den 5 maj är det Barnmorskans dag. Årsmötet äger rum den 11 oktober.

Nu känns det att vi är på väg mot sommaren på fler sätt än vädret. Vårdkrisen finns överallt med några få undantag. Även om det är viktigt för oss som organisation att tala om och dokumentera när det är på väg att gå åt fel håll eller redan har brustit, är betydelsen större av att visa de goda exemplen. Är din arbetsplats ett gott exempel, eller har du några positiva händelser som du vill dela med dig av? Skicka in det till oss i styrelsen så kan vi hjälpa till att sprida och med hjälp av de goda exemplen påverka våra arbetsgivare till förändringar.

Löner
Just nu är årets nya löner på tapeten. Du som medlem har rätt att ha medarbetarsamtal, lönesamtal och ett lönetilldelningssamtal. Om du inte har fått detta eller behöver stöd i samtalen tveka inte att ta kontakt med din förtroendevalda på arbetsplatsen. Märket för lönepåslag 2016 är nu satt av industrin och hamnade på 2,2 %. Även om våra lönerevisioner inte är klara mer än på några ställen ser vi en stor spridning av viljan av att få upp våra löner. Vi ser tendenser mellan 2 – 5 % i löneökningar.

Arbetsplatsbesök
Vi har i styrelsen just nu fullt upp med att planera och genomföra arbetsplatsbesök. Vill du och dina arbetskollegor att vi kommer just till er arbetsplats tveka inte att ta kontakt med oss och boka in möten. Den 15 april är det Biomedicinska analytikerdagen som då också firar 10 år som legitimerat yrke. Vi har lottat ut en fruktkorg som vanns av klinisk kemi i Varberg – Grattis. Den 5 maj är det Barnmorskans dag, även här lottar vi ut fruktkorgar till arbetsplatser som nominerats.

Årsmöte
På årsmötet den 11 oktober kommer ny styrelse och nya kongressombud att väljas för ett år. Detta för att vi sedan kommer följa kongressens beslut att mandatperioden för dessa uppdrag ska vara på 4 år. Valberedningen är fullt sysselsatt kring att få ihop det spelbara laget. Vill du vara med i laget eller känner du någon som du tycker skulle passa – ta chansen att nominera.
Information från valberedningen.

 

Vänliga Hälsningar Styrelsen avdelning Halland