• Föredragningslista

  • Officiell bild årsmöte Vårdförbundet

    Välkommen till årsmöte 2018

    Varmt välkommen att anmäla dig till avdelning Hallands årsmöte 2018.

  • Skriv en motion

    En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.