Valberedningens förslag

Valberedningen Vårdförbundet Hallands förslag till styrelse och kongressombud 2017-2021

Ordförande: Camilla Tellström

Vice ordförande: Margot Kamruddin

Styrelseledamöter:

Annelie Andersson Rodriguez

Anna-Karin Liljedahl

Bengt Werner

Gunilla Björkengren

Juliska Tot-Wikström

Mikael Apelquist

Per-Yve Lisbo

Simon Ström

Susanne Persson

 

Kongressombud ordinarie:

Annelie Andersson Rodriguez

Anna De Pedis

Anna-Karin Liljedahl

Camilla Tellström

Mikael Apelquist

Margot Kamruddin

Kongressombud ersättare:

Eva Dahlberg

Bengt Werner

Susanne Persson

Per-Yve Lisbo

Juliska Tot-Wikström

Gunilla Björkengren

 

Tillbakadragna nomineringar:

Nominering till Vice Ordförande tillbakadragen 170912 av Carina Hansson Zander

Nominering till Styrelseledamot tillbakadragen 170717 av Lucy Cajliden

Nominering till Styrelseledamot tillbakadragen 170830 av Annelie Josarp

Nominering till Styrelseledamot tillbakadragen 170912 av Carina Hansson Zander

Nominering till Kongressombud eller ersättare till kongress tillbakadragen 170912 av Carina Hansson Zander