Nomineringar 2017 och inkomna nomineringar

Flera personer som håller upp röstningslappar med siffror på

På årsmötet den 28 september 2017 är det dags för nyval av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, kongressombud och valberedning för avdelning Halland.

Redan nu har du möjlighet att börja nominera. Alla medlemmar tillhörande avdelning Halland kan lämna in nominering och alla medlemma kan bli nominerade. Även den som nominerar måste vara medlem. Glöm inte att tillfråga den som nomineras.

Namnen på de nominerade publiceras efterhand som de inkommer.

Mandatperioden för uppdragen är på 4 år. Nedan finns en lista på de olika rollbeskrivningarna som man kan nominera till.

Nedan hittar du även nomineringsformuläret. Sista datum för nomineringar är den 30 augusti.

Vid frågor kontakta valberedningen avdelning Halland.

Valaffisch (för utskrift)

Rollbeskrivningar

Läs gärna rollbeskrivningarna för uppdragen som ordförande, vice ordförande, styrelseledamot, kongressombud och valberedare.