Inkomna nomineringar 2017

Fyra tecknade personer förtroendevalda med pratbubbla Tillsammans är vi starka och Vi har valt dig

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Kandidaterna presenteras i alfabetisk ordning efter förnamn.

Ordförande

Camilla Tellström

Vice ordförande

Carina Hansson Zander

Margot Kamruddin

Styrelseledamot

Anna-Karin Liljedahl

Annelie Andersson Rodrigues

Annelie Josarp

Bengt Werner

Carina Hansson Zander

Gunilla Björkengren

Juliska Tot Wikström

Mikael Apelquist

Per-Yve Lisbo

Susanne Persson

Kongressombud

Anna de Pedis

Anna-Karin Liljedahl

Annelie Andersson Rodrigues

Bengt Werner

Camilla Tellström

Carina Hansson Zander

Gunilla Björkengren

Juliska Tot Wikström

Margot Kamruddin

Mikael Apelquist

Per-Yve Lisbo

Susanne Persson

Valberedare

Anna de Pedis

Carina Hansson Zander

Caroline Wilsby

Jennifer Bryfalk

Magnus Persson