Nomineringar till styrelseuppdrag

Här redovisar vi de nomineringar som har inkommit till uppdrag som avdelningsordförande, vice avdelningsordförande och styrelseledamot.

Nominerad till uppdrag som avdelningsordförande/kongressombud är:

 
Camilla Tellström; presentation


Nominerad till uppdrag som vice avdelningsordförande/kongressombud är:


Margot Kamruddin; presentation


Nominerad till uppdrag som styrelseledamot är:

 
Per-Yve Lisbo; presentation


Nominerad till uppdrag som styrelseledamöter/kongressombud är:


Anna-Karin Liljedahl; presentation


My Jönsson; presentation


Susanne Persson; presentation


Annelie Rodriguez Andersson; presentation


Juliska Tot Wikström; presentation


Mikael Apelqvist; presentation


Carina Zander; presentation


Bengt Werner; presentation