Hösthälsningar från styrelsen

Styrelsen i avdelning Halland hösten 2017

Nu har styrelsen haft verksamhetsplanering.

Nu har styrelsen haft verksamhetsplanering och all planering inför 2018 års aktiviteter är i stort sätt färdig.

Vi har planerat en hel del men vi väljer att lyfta några exempel.

Vi kommer fortsätta med arbetsplatsbesök och biokvällar. Vi kommer också fortsätta med att lyfta våra yrkesdagar och vi har utökat med en dag till som det kommer bli någon sorts aktivitet kring, nämligen skyddsombudsdagen.

Vill du som medlem att vi i styrelsen kommer och besöker just dig och dina kollegor, hör av dig så kommer någon eller några från styrelsen.

Förutom allt planerande har vi i styrelsen också hunnit påbörja resan som ett nytt team. Vi har redan fått mer kunskaper kring retorik och kommunikation men också kring att ha roligt tillsammans. Vi är ett gott gäng som kommer arbeta mycket ansvarsfullt och kreativt för att förbättra våra villkor och för att man som medlem i Halland ska känna att vi kämpar tillsammans för förbättringar framförallt när det gäller lön, arbetstider och arbetsmiljö utan att för den delen glömma vår professionsutveckling.

Så med det vill vi tacka er för ert förtroende för oss och det lovar vi att vi ska ta hand om på bästa sätt med ansvar och respekt.

Styrelsen