Stipendieutdelningen för bästa examensarbete på kandidatnivå

Två kvinnliga stipendiater håller varsin blomsterbukett, ler och tittar in i kameran

Förutom att framföra våra gratulationer till stipendievinnarna vill vi också passa på att gratulera alla nya kollegor till examen.

Camilla Tellström med Mikael Apelquist och Susanne Persson från styrelsen var på Högskolan i Halmstad under fredag förmiddag för stipendieutdelningen för bästa examensarbete på kandidatnivå.

Stipendiet delades ut till Hanna Eriksson Lilja och Sara Lundqvist för sitt arbete:

Utmaningar för morgondagen sjuksköterska. En litteraturstudie om omvårdnadsbehovet hos kvinnliga asylsökande och kvinnliga  flyktingar.

Motiveringen var: Detta arbete går i linje med Vårdförbundets inriktningsmål Hälsa och helhet, där vikten ligger i att arbeta för personcentrerad vård.

Uppsatsen tar upp ett ämne som alltid har varit aktuellt, men i dagens oroliga värd blir det än mer viktigt att belysa. Författarnas slutsatser kan appliceras på/i dagens omvårdnadsarbete oavsett kön och etnicitet där sjuksköterskan i sin profession måste vara öppen för kulturella skillnader och förstå vikten av icke verbal kommunikation för att förstå och möta patientens behov.

Man kan som flykting uppleva vården som opersonlig och påskyndad och i många kulturer är mötet det viktigaste i omvårdnaden och inte resultatet av behandlingen. Detta är något att förhålla sig till i vårt snabba, process och resultatinriktade vårdarbete.

Camilla, Mikael och Susanne/styrelsen avdelning Halland