Sjuksköterskeexamen

Ett tiotal nominerade på sjuksköterskeexamen står uppe på en scen januari 2016 Halland

På Högskolan i Halmstad hölls fredagen den 15 januari examensceremoni för sjuksköterskorna.

Närvarade gjorde de cirka 50 studenterna och deras anhöriga och medverkade gjorde bland annat ett par av deras lärare knutna till programmet och högskolans rektor. Lärarna framhöll i tal studenternas akademiska examen liksom deras yrkesexamen i och med deras sjuksköterskelegitimation. Rektorn talade varmt om deras utbildning och att den är väl renommerad i Sverige. Studenterna höll egna tal där de belyste utbildningen med glimten i blick men allvaret inför stunden och det kommande yrket var märkbar. Stämningen hölls även av bandet som spelade väl valda musikstycken under ceremonin.


Vårdförbundet var på plats för att gratulera och dela ut stipendie för bästa examensarbete på kandidatnivå. Samtliga nominerade fick komma fram och ta emot applåder och blommor. Sedan avslöjades avdelningsstyrelsens beslut genom att nomineringen lästes upp:

”Uppsatsen visar på värdet av delaktighet och personcentrerad vård i samband med överrapportering. Partnerskapet mellan patient och sjuksköterska verkar för en högre kvalitet, en större säkerhet samt en aktivare och tryggare patient. Synsättet är applicerbart i alla vårdkontakter och hittills finns det få svenska studier gjorda. Vårdförbundet, liksom författarna, förespråkar fortsatt forskning och ytterligare implementering i den kliniska verksamheten. ”
Författarna är Marie Tegenstrand och Johanna Wang och de fick motta diplom och stipendiet på 5000 kronor.

Utöver vinnande uppsats var följande nominerade:
Innovativ modell som speglar försoning i det mänskliga livet, av Linda Neftonson och Linn Fagerström. Sjuksköterskans förhållningssätt till äldres psykiska ohälsa, av Karin Falk och Sofia Larsson. Värdighet inom omvårdnad. Patienters existentiella längtan, av Nina Praks och Katharina Åkesson.

Vi vill gratulera alla studenter som numera är legitimerade Sjuksköterskor, alla nominerade och särskilt grattis till stipendiaterna Marie och Johanna!