Så säkras vården för sköra äldre

Sjuksköterska tar blodtrycket på en äldre man. De sitter mitt emot varandra, ser på varandra och samtalar

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet samt Christina Tallberg, ordförande PRO har den 21 januari skrivit en debattartikel i "Dagens samhälle".

Vi välkomnar att primärvården lyfts fram som den viktigaste aktören i utredningen om en effektivare sjukvård. För sköra äldre är den hälso- och sjukvård som ges i primärvården central. Därför behövs det ett perspektivskifte inom sjukvården så att den delen garanteras mer resurser och kompetens. Det skriver Sineva Ribeiro och Christina Tallberg, ordförande i Vårdförbundet respektive PRO.

Så inleder Sineva och Christina dagens debattartikel om säkrare äldrevård.
Läs hela artikeln här.