Röntgensjuksköterskedagen

På röntgensjuksköterskedagen den 8 november var styrelseledamöterna My Jönsson och Juliska Tot Wikström på röntgen i Varberg och i Falkenberg.

Fruktkorgar delades ut och vi försökte också få ut en debattartikel till så många tidningar som möjligt.

Förutom god frukt fanns där givetvis också Fairtrade choklad.

Vi vill tacka för goda samtal och trevligt sällskap.

Hoppas vi syns snart igen!

 

Styrelsen i Halland