Nytt från valberedningen i Halland

Valberedningen presenterar sitt förslag till förtroendeuppdrag i avdelningsstyrelse och som kongressombud.

Valberedningens förslag till styrelse i Vårdförbundet Halland 2016- 2017

Ordförande, Camilla Tellström       Vice ordförande, Margot Kamruddin

Styrelseledamöter
Mikael Apelquist
My Jönsson
Anna-Karin Liljedahl
Per-Yve Lisbo
Susanne Persson
Anneli Anderson Rodriguez
Bengt Werner
Juliska Tot-Wikström
Carina Zander

Kongressombud ordinarie 
Mikael Apelquist, My Jönsson, Margot Kamruddin, Anna-Karin Liljedahl, Åsa Svahn, Camilla Tellström

Kongressombud ersättare
Eva Dahlberg, Tina Edgren, Per-Yve Lisbo, Anna De Pedis, Juliska Tot- Wikström, Carina Zander
__________________________________________________________________________________

På egen begäran återtagna nomineringar

Återtagna nomineringar till uppdrag som styrelseledamot

2016-08-30 Mimmi Ekestubbe och  Maria Thorsson Rosén
2016-09-05 Alexandra Johansson
2016-09-08 Maria Lindecrantz
2016-09-15 Jennifer Bryfalk och Sylvia Locklindh

Återtagna nomineringar till uppdrag som kongressombud
2016-09-02 Susanne Persson
2016-09-14 Bengt Werner
2016-09-16 Kerstin Pettersson              
____________________________________________________________________________________

Här redovisar vi de nomineringar som har inkommit till uppdrag som avdelningsordförande, vice avdelningsordförande, styrelseledamot samt kongressombud. De nominerades personliga presentationer läggs ut efter hand.

Valberedningen Halland