Information från valberedningen

Tecknad bild på fyra kollegor inom sjukvården som pratar och kramar och håller om varandra, pratbubblor med texten

Majoriteten av nuvarande styrelse står inte till förfogande för omval. Det är därför viktigt nomineringar kommer in. Nu tar vi i valberedningen Halland emot nomineringar till uppdrag som ordförande, vice ordförande, styrelseledamot och kongressombud för perioden årsmöte oktober 2016 till årsmöte 2017.

Du som är medlem i avdelning Halland kan nominera och bli nominerad.
Varje nominering ska ske skriftligt och gärna med en motivering till varför personen passar till detta uppdrag.

Längst ner på sidan finns länkar till uppdragsbeskrivning för respektive uppdrag undantaget kongressombud. 
Vi rekommenderar dig att läsa igenom dem för att bilda dig en uppfattning om vad uppdraget innebär.

Du kan nominera en person till mer än ett uppdrag.
Vi har ett nomineringsformulär på webben. Du kan också skriva ut och fylla i en blankett och posta eller skicka nomineringen till valberedning.halland16@gmail.com  Nominering ska vara valberedningen tillhanda senast 29 augusti.

Vad händer efter en nominering inkommit?
Du som blir nominerad till ett eller flera förtroendeuppdrag kommer att bli kontaktad av valberedningen för en intervju efter nomineringstidens avslut.

Alla nominerade kommer att presenteras på webbplatsen under valberedningen Halland efter 1 september. Där kommer du även ha en möjlighet att lägga upp en presentation om dig själv.

Alla nominerade kontaktas innan valberedningens förslag presenteras på webbplatsen.

Inga enskilda motiveringar ges till varför du blivit föreslagen eller inte föreslagen, utan valberedningen lämnar en motivering till gruppförslaget.

De som inte är valberedningens förslag har möjlighet att dra tillbaka sin nominering eller ha den kvar till årsmötet för att vara valbar där.

Valberedningens arbete följer beskrivningen i Demokratihandboken som förbundsstyrelsen beslutat om.

Kontakta oss i valberedningen om ni har några frågor.

Vi har gjort en affisch som du kan sätta upp på arbetsplatsen för att kunna uppmärksamma dina kollegor på att man nu kan nominera.

Hans Magnusson (sammankallande), Camilla Bengtsson, Susanne Lundahl, Marlene Malmstedt, Gunnel Persson