Hänt sedan sist...

Redan så går februari mot sitt slut och vi avrundar med lite kort händelseinformation...

 

Introduktionsdag för 12 nya förtroendevalda i Halland. De kom från olika platser runt om - från region, kommun och privat sektor. Grattis till er alla till bästa uppdraget!

Huvudskyddsombuden på psykiatriförvaltningen och närsjukvården har haft utbildningsdagar för "sina" skyddsombud. Flera huvudskyddsombud i Halland håller i egna utbildningar där deras skyddsombud inom området samlas, halv- eller heldagar. Arbetsmiljö är punkten på agendan för deras dagar under året och lokalt innehåll om det som händer hos dem och fördjupning i innehållet i deras uppdrag.

Driftnämndens ordförande Lars Gustafsson (KD) och andre vice ordförande Helen Ung Le (S) deltog när psykiatrinämndens arbetsutskott bjöds in till Vårdförbundets skyddsombudsdag för psykiatriförvaltningen. Dialog och konstruktiv diskussion kring arbetsmiljö, löneläget, framtiden för psykiatrisjuksköterskan samt Psykiatrin Halland som attraktiv arbetsgivare.

 

Miniseminarium HÖK’19

Halmstad kommun och Vårdförbundet avdelning Halland tillsammans med tre andra kommuner och avdelningar har deltagit ett miniseminarium på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR i Stockholm.

Enligt det centrala löneavtalet HÖK19 ska lokala parter arbeta med önskvärd lönestruktur och seminarier är ett sätt av dem.

Mötesplats med rektorer, HR och huvudskyddsombuden för skolsköterskorna på BUF har haft genomgång/information inför löneöversyn.

Förutom dessa mötesplatser har det varit det tid för andra enskilda medlemsmöten av olika innehåll.

Tack för att Du tog dig tid att läsa och ha en bra helg var ni ön är!

/ styrelsen i Halland