Guldkantsmöte

Barnmorskor från Varberg och Falkenberg på Guldkantsmöte 160518. Fjorton personer, alla kvinnor, sitter runt ett konferensbord och två kvinnor står upp. Alla tittar in i kameran.

Barnmorskor från Varberg och Falkenberg samlades för guldkantsmöte den 18 maj.

Vi hade bland annat diskussioner om Hallands utbud kring fosterdiagnostik, sommarsituationen samt om rotationstjänst mellan förlossningen och mödravården som fungerar väl.

Tina Edgrén och Maria Eriksson, styrelseledamöter