Två dagar för förtroendevalda

Förtroendevalda som sitter kring flera runda bord och lyssnar och antecknar på ett möte

I två dagar, 30 nov-1 dec, har förtroendevalda samlats på strandbaden i Falkenberg för utbildning och för samtal kring aktuella frågor.

Dag 1 var en utbildning gällande samverkan och information av en av våra lokalpolitiker om vad det innebär att vara politiker och kring vilka vägar besluten tar.

Detta är en grund och en förutsättning för oss för att förstå helheten av var och hur vi kan påverka, men också var och på vilket sätt olika frågetecken ska tas upp.

Dag 2 fick vi tillfälle att samtala under hela förmiddagen med flera politiker kring många och aktuella frågeställningar. Dessutom avslutades dagen med lite information om det nya avtalet HÖK 16 som började gälla from igår.

Vi var glada att så många förtroendevalda var på plats, så det till och med blev fullbokat.

Vi vill också tacka närvarande förtroendevalda och politiker, som gjorde att dagarna och mötet blev så bra som det blev.

Styrelsen