Examen sjuksköterskor

Idag har vi haft förmånen att vara med på sjuksköterskornas examen. Det var många nya glada, stolta sjuksköterskor som gjort sin utbildning i Halmstad och Varberg samt deras anhöriga som träffades i Baertlingssalen där avslutningsceremoni på Högskolan i Halmstad hölls.

Vi från Vårdförbundet var där för att dela ut stipendiet för den bästa kandidatuppsatsen.

Flera intressanta kandidatuppsatser var nominerade, den vi valde var :

Humor, ett redskap i sjuksköterskans profession, som var skrivet av; Jennifer Arvidsson, Lisa Karlsson och Susanne Malèn.

Motiveringen: Detta arbete går i linje med Vårdförbundets inriktningsmål hälsa och helhet, där vikten ligger i att arbeta för en personcentrerad vård. Grundläggande i sjuksköterskans profession är att god kommunikation och bemötande främjar hälsa. Uppsatsen tar upp ett intressant perspektiv som är viktigt att belysa. Att man med humor som redskap kan skapa ett personligt möte där patienten känner sig unik och upplever välbefinnande. Uppsatsen är mångfasetterad, då den även tar upp hur man med humor främjar ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen.

Vi som delade ut stipendiet var Margot Kamruddin, Anna-Karin Liljedahl och Susanne Persson.