Årsrapport Halland 2015

Vi har under året drivit frågorna kring personcentrerad vård och akademisk specialisttjänst (AST) som två av de viktigaste frågorna kopplat till rätt värdering samt hälsa och helhet.

Gällande AST så har vi tecknat ett lokalt avtal med Laholms kommun och haft kontinuerliga samtal med flera andra arbetsgivare. Med anledning av detta avtal fick vi uppmärksamhet i media, vilket ledde till att fler arbetsgivare blev intresserade. Detta kan ge oss möjlighet att teckna fler avtal vilket är positivt för våra medlemmar och deras villkor.

Relaterat material