Årsmöte 2016

Under tisdagskvällen genomförde Vårdförbundet avdelning Halland sitt årsmöte i folkets hus i Varberg.

Mötet leddes av Västra Götalands ordförande AnneKarin Höglund som också berättade om sitt arbete med ebolasmittade i Afrika.

Vi fick också möjligheten att lyssna på en kort sammanfattning av Åsa Idoffssons och Charlotte Nilssons examensarbete på magister/masternivå, som vann stipendiet genom sitt arbete ”Innehållsvalidering och utveckling av Karolinska universitetssjukhusets vårdtyngdsinstrument inom postoperativ vård, VPV”.

Efter god ekologisk och närodlad middag genomfördes val av ordförande, vice ordförande och nio ledamöter på ett år. Även sex ordinarie och sex kongressombudsersättare valdes på ett år.

Vi vill med detta säga ett stort tack till alla som deltog och gjorde kvällen så trevlig.

Vi vill också tacka den styrelse och de kongressombud, som nu när mandatperioden var slut, valde andra vägar och ett stort grattis till er som blev valda för mandatperioden av ett år.

Hoppas vi syns igen nästa år.

Ordförande Camilla Tellström och vice ordförande Margot Kamruddin