Arbetsplatsbesök på Psykiatriförvaltningen i Varberg

Fyra medarbetare, en man och tre kvinnor, på Psykiatriförvaltningen i Varberg sitter på en expedition, alla tittar in i kameran

Eftermiddagen måndagen den 9 maj tillbringade vi på PIVA, avdelning 22 och 21.

Vi fick en uppdatering kring bemanning, lön, sommarsemestrar/-scheman och arbetsmiljöfrågor i stort.

Avdelning 23 hade tyvärr utbildningsdag just denna eftermiddag.

Ett stort tack till er alla!

Anna De Pedis, Styrelseledamot avdelningsstyrelsen
Tina Edgreén, Styrelseledamot avdelningsstyrelsen
Margot Kamruddin, Vice ordförande avdelningsstyrelsen