Arbetsplatsbesök hos privata arbetsgivare i Kungsbacka

Personal på Säröledens Vårdcentral sitter kring ett konferensbord och samtalar och fikar

Tisdagen den 19 april genomfördes arbetsplatsbesök. Vi åkte till arbetsplatsen Säröledens familjeläkare som finns längst norrut i vårt län.

Besöket började med en rundvandring där vi fick veta historiken bakom vårdcentralen, som startade 2008.

Efter det träffade vi både medlemmar och chefen. Vi hade bra och livliga diskussioner om hälsosam arbetsmiljö, personcentrerad vård, lön och kreativa lösningar.
Vårdcentralen har ”Drop in” på eftermiddagar för både läkare och sjuksköterskor för att öka tillgängligheten för patienterna. Detta var alla nöjda med.

Vi gjorde även arbetsplatsbesök på Capio Husläkarna i Kungsbacka där vi träffade distriktsjuksköterskor/sjuksköterskor. Där var det en lite mindre grupp som hade möjlighet att möta upp.
Vi hade diskussioner om villkor, arbetsmiljö, löner och sommar 2016. Det kom fram både positiva och negativa upplevelser. Vårdcentralen hade hög arbetsbelastning, vilket upplevdes som stressande.
Arbetsplatsen hade möjlighet till kompetensutveckling fyra dagar per år.

Vi informerade båda arbetsplatserna om det fackliga uppdraget och vikten av att ha en förtroendevald.

Anna-Karin Liljedahl och Elisabet Bergsman
Styrelseledamöter