Sjuksköterskeexamen 3 juni 2016

Idag gratulerar vi alla nyblivna sjuksköterskor som studerat på Högskolan i Halmstad och Campus Varberg. Vårdförbundets medverkan var att dela ut stipendie för bästa kandidatuppsats. Av tio uppsatser som sökt stipendie blev fyra nominerade av Högskolan.

Valet föll på ”Upplevelser av omvårdnad hos personer med suicidalitet. Att vara eller icke vara” av Sofia Johansson, Amandus Jutvik och Sara Karlsson.

Motiveringen löd enligt följande: ”En uppsats som belyser sjuksköterskans viktiga roll i att på ett personcentrerat sätt möta människor mellan liv och död. Att med ett terapeutiskt medmänskligt engagemang ingjuta hopp i en människa och låta omvårdnaden möta upp likt tidvattnet möter stranden, föränderlig och sökande efter en väg fram. Oberoende av arbetsfält kan sjuksköterskor använda sig av den kunskap uppsatsen beskriver.”

Stipendiet är på 5000 kronor och författarna vill använda detta för att översätta och publicera sin uppsats i en vetenskaplig tidskrift.

Maria Eriksson, Kerstin Pettersson och Camilla Tellström