Arbetsplatsbesök i Kungsbacka kommun

Fem kvinnor, tre civilklädda och två klädda i västar, med Vårdförbundets logogype ler och tittar in i kameran.

I Omsorgens hus i Kungsbacka möttes samordnare, medlemmar och styrelseledamöter under eftermiddagen den 2 juni. Ett tiotal hade möjlighet att närvara.

Sommarsituationen och arbetsgivarens ensidiga sommaravtal diskuterades mycket.
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö lyftes med tanke på personalbristen och den påföljande höga arbetsbelastningen. Vi diskuterade att resurserna ska räcka till för kraven som ställs. Det är en bedömning som den enskilde måste göra och även dokumentera i form av tillbud om det inte är balans i detta.

Vi fick höra att flera som söker jobb hos Kungsbacka kommun frågar vad de får för utbildningsmöjligheter om de tar anställning. Det gav oss fin feedback på att Vårdförbundets Akademiska specialisttjänstgöring (AST) efterfrågas och det ger oss kraft att fortsätta informera om den vid studentträffar och medlemsmöten, samt att fortsätta driva frågan om tecknande av kollektivavtal gällande AST med arbetsgivare.  
En styrka för Vårdförbundet att efterfrågan kommer till arbetsgivarna även från våra medlemmar!

Dialogen avseende sommaravtalet kommer att fortsätta och nu har vi delgivit varandra värdefull information för fortsatt arbete på respektive arbetsplats.

Från styrelsens sida tackar Kerstin Pettersson och Maria Eriksson för ert engagemang nu och framöver!