Arbetsplatsbesök

Torsdagen den 7 april genomfördes arbetsplatsbesök i Hylte. Vi träffade först kommunsjuksköterskorna i positiva samtal trots en ansträngd arbetsmiljö. Aktuella samtalsämnen var lön och sommaren/semester 2016.

Därefter besökte vi Vårdcentralen i Hylte och Torup där vi fick träffa både chefer och medarbetare. Det är en stor vårdcentral med många uppdrag och stort flöde av patienter. Två dagar i veckan finns det röntgensjuksköterska på plats.
Just nu är de mitt i semesterplaneringen som diskuterades samt lön och villkor.

På båda arbetsplatserna försökte vi även rekrytera ny förtroendevald och pratade om dennes uppdrag.
En del av personalen arbetar på båda vårdcentralerna då detta räknas som en enhet.

/Anna de Pedis och Eva Dahlberg