Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
God fortsättning på detta nya år!

2017 är över och lagt till handlingarna. Året innebar bland annat en i stort sett nyvald styrelse i vår avdelning och att Region Gotland tog beslut om utbildningsanställningar för sjuksköterskor under specialistutbildning. 2018 har precis börjat och kommer innehålla många spännande saker, bland anat Vårdförbundets kongress.

Styrelsen har hunnit träffas vid några tillfällen och börjat hitta formen för vårt styrelsearbete. Vår utbildningsansvariga, Sanna Normann, höll i december en introduktionsdag för 5 nya förtroendevalda som under våren kommer att genomgå grundutbildningen för förtroendevalda, kul.

Vi höll i styrelsens tradition att träffa politiker i samband med lucia, detta i syfte att knyta band med de som skapar förutsättningar för våra verksamheter. Stefaan de Maeker, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden påtalade att detta är mycket uppskattat från hans sida och en viktig stund för att få höra hur vi som arbetar i verksamheterna påverkas av beslut.

Vi pratade bland annat om...
Hårt ansträngd arbetsmiljö - ett huvudskyddsombud utses

Styrelsen och de förtroendevalda som hade möjlighet, träffades på en jullunch, ett sätt att uppskatta deras arbete för oss medlemmar ute på arbetsplatserna. Det vi redan visste blev ännu tydligare och det är att det är en tuff arbetsmiljö på många ställen.

Ett huvudskyddsombud som tydlig markering
Lönerevision och Vårdförbundets yrkanden

Lönerevisionen har börjat på allvar och många medlemmar har haft eller ska ha löne- och medarbetarsamtal i dagarna. Styrelsen kommer att träffa representanter för regionen och lägga fram våra yrkanden för 2018 års lönerevision. Sammanfattat kommer vi yrka på att Regionen tar fram en handlingsplan för löneutveckling kopplat till kompetens och ansvar i yrkesutövningen. Konkretiserade lönekriterier för respektive arbetsplats och en tydlig koppling mellan dessa och lönesättningen. Vidare kommer vi yrka på en medellöneökning på 5 % för samtliga Vårdförbundets yrken. Till sist fortsätter vi kräva ett fortsatt arbete med att skapa lönespridning i syfte att vi ska kunna få en vettig löneutveckling under hela yrkeslivet.

Sexuella trakasserier på jobbet?

En ny undersökning från ”Framtidens Karriär – Sjuksköterska” visar att 40 procent av kvinnliga sjuksköterskor har blivit utsatta för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp. I 26 procent av fallen har förövaren varit en chef eller överordnad medarbetare och i 33 procent en kollega.

Ta hjälp av facket
Nominera senast 31 januari

Känner du någon som skulle passa bra i förbundsstyrelsen, som revisor, avtalsråd, valberedare osv? Ta chansen och påverka! Förbundsvalberedningen vill ha fler nomineringar till uppdrag inför kongress 2018. Gå in och se vilka som hittills är föreslagna. Senast 31 januari behöver vi få in din nominering.

Ta del av de nominerade och nominera gärna någon du också!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -