Anmälan av förtroendevald på Gotland

Förtroendevald tillika skyddsombud på arbetsplatsen utses vid ett medlemsmöte på arbetsplatsen.

Nedanstående formulär fylls i av utsedd förtroendevald efter genomfört medlemsmöte.

Anmälan av förtroendevald på Gotland

Jag har blivit vald till förtroendevald på arbetsplatsen och tackat ja till uppdraget.
Jag godkänner att lämnade uppgifter kommer att registreras i Vårdförbundets medlemssystem, lämnas till min arbetsgivare för kännedom, samt användas av Vårdförbundet för ändamål inom ramen för uppdraget.