Fortsatt brist på våra yrkesgrupper

Tre sjuksköterskor sitter runt ett bord och pratar

När jag gick från arbetet igår doftade det vår i luften och solnedgången färgade himlen orange. Sand och grus sopas bort från gatorna och det tycker jag är ett riktigt vårtecken.

Jag träffade nyligen ett gäng sjuksköterskestudenter som examineras till sommaren. De är mitt i uppsatsskrivandet men har även börjat leta arbetsplats och arbetsgivare som uppskattar och värderar deras kompetens och kunskap. Innan man har fått sin legitimation får man inte kalla sig sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska, röntgensjuksköterska eller något som kan förväxlas med den skyddade yrkestiteln. Den som har en examen men som ännu inte har fått sin legitimation har samma behörighet som den som inte är legitimerad, exempelvis en undersköterska. Det innebär att det krävs delegering för att man ska kunna utföra medicinska arbetsuppgifter. Ska man arbeta inom slutenvård eller inom ambulanssjukvård innan man har fått sin legitimation så kan man alltså inte hantera läkemedel eftersom det finns särskilda regler som innebär att delegering inte är möjligt.

Fortsatt brist på våra yrkesgrupper

Socialstyrelsen har gett ut en ny rapport som grundar sig på en enkätundersökning som gjorts bland landstingen. Bristen på legitimerade sjuksköterskor kommer att fortsätta öka. Det råder även brist på barnmorskor, biomedicinska analytiker och specialistsjuksköterskor.

Sommaren

Det kommer en sommar med semestertider även i år. Kom ihåg att du ska få besked av arbetsgivaren senast två månader före ledighetens början om den är beviljad eller inte. Enligt semesterlagen ska semesterledigheten förläggas så att du får en sammanhängande ledighetsperiod om minst fyra veckor under perioden juni-augusti, om du som arbetstagare inte har andra önskemål. Tänk på att det är bra att ha minst fyra veckors sammanhängande ledighet för att fylla på energiförrådet. Läs gärna våra tips på vad man bör tänka på inför sommarsemestern.

Styrelsen

Styrelsearbetet handlar i nuläget om lön, utbildning samt möten med medlemmar och arbetsgivare. Till kommande möte har styrelsen bjudit in Marie Berglund som ska berätta om projektet RAK (Rätt Använd Kompetens) och arbetsgivarens tankar kring projektet, och vad det innebär för sjuksköterskorna.

Jag påminner om att prata med den förtroendevalda på arbetsplatsen om både bra och dåliga saker som händer på arbetsplatsen. Styrelsen har ett nära sammarbete med de förtroendevalda och det är framförallt via dem som vi får insikt i hur det ser ut i verksamheterna.

Tack för ordet.
Therese Annas-Ljung
Ordförande
Vårdförbundet avdelning Gotland