Avdelning Gotland lämnade in en förhandlingsframställan om nattarbetstid

Innan sommaren lämnade avdelning Gotland i likhet med övriga lokala avdelningarna i Vårdförbundet in en förhandlingsframställan till arbetsgivaren. Som vi informerade om i nyhetsbrevet i november så avvisade Region Gotland yrkandet på att nattarbetstiden ska uppvärderas till minst 1,4 per arbetad timme för att få bättre möjligheter till återhämtning.

Men ännu har vi inte gett upp, och det är nu arbetet med att få till en bra principöverenskommelse om arbetstidsreglering börjar. Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen SKL (Sveriges kommuner och landsting) har kommit överens om att tillsammans arbeta fram en överenskommelse om nattarbetstider. Det förhandlades fram under hösten med anledning av att Huvudöverenskommelsen om lön (HÖK 11) löpte ut vid årsskiftet. Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg berättar mer om detta i senaste Vårdfokus.

Avdelning Gotlands styrelse höll i december sitt sista möte för 2015. Mötet kombinerades med ett trevligt avbrott för jullunch tillsammans med förtroendevalda på arbetsplatsen. Du kan läsa mer om avdelningens verksamhet i årsrapporten för 2015.

På styrelsemötet diskuterades bland annat resultatet av undersökningen ”Varför är DU medlem i Vårdförbundet?” som genomfördes vid biokvällen under Vårdförbundsveckan i november. Undersökningen resulterade i en intressant fingervisning om varför man väljer att vara med i Vårdförbundet. 59 personer satte tre kryss var med följande resultat:

Styrelsen diskuterar ofta vikten av att ha förtroendevalda på arbetsplatserna och arbetar för att det ska finnas minst en på varje arbetsplats. För att synliggöra Vårdförbundet och hålla kontakten med medlemmarna gör styrelsen dessutom ofta arbetsplatsbesök, både planerade och spontana. Hör gärna av dig om du önskar besök på din arbetsplats! Avslutningsvis vill vi tipsa om några aktiviteter som redan är spikade så som sommarfesten den 20 maj och årsmötet med middag den 12 oktober. Passa på att redan nu lägga in datumen i din kalender.


Tack för ordet,
Therese Annas-Ljung
Ordförande avdelning Gotland