Kompetensutveckla och välj förtroendevald!

Hösten är här. Vår ö har klätt sig i praktfulla färger och de flesta verksamheter har återgått till vardagen efter semesterperioderna.

Fortsatt är bemanning och kompetensförsörjning en het fråga och något Vårdförbundet arbetar hårt för att påverka arbetsgivaren till att erbjuda bra villkor för att stärka sin rekryteringskraft. Ta gärna upp i dialog med din chef vilket behov av kompetens du ser på just din enhet och frågan om akademisk specialisttjänstgöring (AST), vilket Vårdförbundet ser som ett sätt att kunna rekrytera och bibehålla kompetens och kontinuitet i vården.

Dags för val till förtroendevald på arbetsplatsen

Mandatperioden för samtliga förtroendevalda på arbetsplatsen går ut nu vid årsskiftet. Vi vill därför påminna alla medlemmar och förtroendevalda om att redan nu utlysa till medlemsmöte på arbetsplatsen för att göra ett nyval. Här finner du blankett för medlemsmöte och val till förtroendevald på arbetsplats. Den kommande mandatperioden sträcker sig till och med 15 oktober 2019.

Som förtroendevald har du ett viktigt uppdrag som innebär ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling. Det är medlemmarna på arbetsplatsen som äger inflytandet till vem som väljs till förtroendevald, det kan också med fördel vara två medlemmar som tillsammans delar på uppdraget.

I styrelsen jobbar vi hårt för att varje arbetsplats där våra medlemsgrupper finns representerade ska ha en förtroendevald från Vårdförbundet. Arbetsplatser utan förtroendevalda riskerar att missa viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen. Så finns det ingen förtroendevald hos dig bör ni välja en. Om du saknar förtroendevald på din arbetsplats kommer vi gärna på besök och träffar er för en dialog om vad det innebär att vara förtroendevald på arbetsplats.

Jag hoppas vi ses på årsmötet den 12 oktober!

Vänligen
Jenny Hult
Styrelseledamot
Vårdförbundet avdelning Gotland