Verksamhetsplanering 2017 & ett nytt avtal med SKL

Styrelsen vill tacka alla som bidrog till att det blev ett trevligt årsmöte! Den nya styrelsen har nu kommit igång med arbetet och verksamhetsplaneringen inför 2017.

När en grupp ändrar konstellation behövs det alltid diskussioner och tid för att lära känna varandra för att kunna arbeta tillsammans på ett konstruktivt och öppet sätt. Styrelsen hade givande planeringsdagar veckan efter årsmötet med möjlighet att lära känna varandra i bra diskussioner och trevlig gemenskap. Det framgår tydligt av namnet ”planeringsdagar” att vi jobbade hårt för att få ihop planeringen inför 2017.

Styrelsen hade stor nytta av alla förslag och synpunkter som inkom vid årsmötet om vad Vårdförbundet avdelning Gotland bör ha för inriktning på aktiviteterna under 2017, och verksamheten kommer bland annat att innehålla:

  • Träffar med de lokala politikerna med samtal kring villkor och karriär.
  • Arbete för att stärka de förtroendevald på arbetsplatsen i sin roll, bland annat genom träffar och utbildningar med skyddsombudsrollen, lön och hälsosam arbetstid.
  • Arbetsplatsbesök ute i verksamheterna, både planerade och spontana.
  • Träffar på arbetsplatsen tillsammans med förtroendevalda.

Sommarfesten kommer att hållas den 24 maj och årsmötet med val till ny styrelse planeras till den 26 september. Boka in datumen redan nu!

Styrelsen har ambitionen att komma ut på arbetsplatserna oftare under det kommande året och ser mycket fram emot det. Eftersom ledamöterna arbetar 100 % kliniskt så är det ibland knepigt att komma ifrån då arbetsbelastningen ser ut som den gör, men ambitionen finns där!

Det saknas fortfarande förtroendevald på flertalet arbetsplatser och det pågår diskussioner kring hur detta kan lösas. Det är viktigt att ha förtroendevald på arbetsplatsen för att öka inflytandet och kunna påverka på arbetsplatsen. Den förtroendevalda på arbetsplatsen kan tillsammans med övriga medlemmar påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling.

AST (akademisk specialisttjänstgöring) eller liknande lösningar är något som också diskuteras i styrelsen. Det nya centrala avtalet, HÖK 16, öppnar upp för diskussioner med politiker och arbetsgivare om införande av AST. I HÖK 16 står det bland annat att ”Centrala parter är överens om att tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor är viktig för framtidens vård. Parterna ska därför gemensamt stödja det lokala arbetet med utbildningsanställningar i enlighet med parternas samsynsdokument.” Det studieerbjudande som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen i dagsläget erbjuder innebär att medarbetaren subventionerar kostnaden för arbetsgivarens behov av specialistkompeten, vilket inte är acceptabelt.

Jag önskar er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Therese Annas-Ljung
Ordförande avdelning Gotland