Stor medial uppmärksamhet kring sommaren sjuksköterskebrist

De senaste veckorna har lokal media uppmärksammat sjuksköterskebrist och pressade arbetssituationer på flera arbetsplatser på Gotland. Hälso- och sjukvårdens kostnader för inhyrd personal har debatterats och i dagarna kom ett beslut om avveckling av hyrsjuksköterskor inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Vårblommorna spirar i marken, solen gör oss sällskap allt oftare och värmen försöker bryta sig in på allvar.

Semester

Tiden går bevisligen mot sommar och därmed efterlängtad tid för återhämtning och ledigt för många av våra medlemmar. Kom ihåg att du ska få besked av arbetsgivaren senast två månader före ledighetens början om den är beviljad eller inte. Enligt semesterlagen ska semesterledigheten förläggas så att du får en sammanhängande ledighetsperiod om minst fyra veckor under perioden juni-augusti, under förutsättning att du som arbetstagare inte har andra önskemål.

Styrelsearbete

Styrelsearbetet handlar i nuläget mycket om arbetsmiljö, villkor och lön samt dialog med medlemmar och arbetsgivare. På senaste styrelsemötet fick styrelsen en genomgång av regionens satsning på RAK (Rätt använd kompetens) inom hälsa- och sjukvårdens slutenvård. Arbetsgivaren är mån om att medarbetare använder hela sin kompetens och i ledet av detta ses medicinska arbetsuppgifter över och fördelas om inom personalgrupperna.

Sjuksköterskebrist

De senaste veckorna har lokal media uppmärksammat sjuksköterskebrist och pressade arbetssituationer på flera arbetsplatser på Gotland. Hälso- och sjukvårdens kostnader för inhyrd personal har debatterats och i dagarna kom ett beslut om avveckling av hyrsjuksköterskor inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Jag tror att de flesta av oss är överens om att en stabil personalsammansättning gynnar både arbetsmiljö, kontinuitet och trivsel på våra arbetsplatser, likaså ökar det möjligheten till ett gott utvecklings- och förbättringsarbete. Dock behövs konkreta åtgärder för att säkerställa att befintlig personal inte åläggs större arbetsbörda i takt med avvecklingen av inhyrd personal. Det egna rekryteringsarbetet är A och O för att säkerställa kvalitet, patientsäkerhet och hälsosam vårdmiljö för både personal och patienter, där Vårdförbundets hållning är att arbetsgivaren måste ge akt på att erbjuda attraktiva villkor, arbetstider och lön i ledet att kunna anställa och behålla egen personal. Som anställd ska man inte behöva kompensera genom att springa fortare, hoppa över raster, jobba otaliga extrapass eller flytta sin semester för att ställa upp. Det leder bara till stress och ohälsa och utan tillräcklig återhämtning blir situationen till slut ohållbar.

Ny arbetsmiljöföreskrift

Den 31 mars 2016 trädde en ny arbetsmiljöföreskrift i kraft, AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften betonar arbetsgivarens ansvar i att se till att resurser och krav väger jämnt, och handlar i stort om arbetsbelastning, arbetstid, kunskapskrav och kränkande särbehandling. Föreskriften har tagits fram i samråd med fack och arbetsgivare och har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete. På arbetsmiljöverket kan du ta del av hela föreskriften och även se den uppmärksammade ”Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen”. Läs mer om de frågor som förbundet arbetar aktivt med just nu.

Prata gärna med din förtroendevalda på arbetsplatsen för att tillsammans reflektera över just er arbetsmiljö och vad ni behöver för att må bra på arbetet. Ta hand om er därute.

Med vänliga hälsningar,
Jenny Hult
Styrelseledamot avdelning Gotland