Hårt ansträngd arbetsmiljö - ett huvudskyddsombud utses

En suddig urtavla i bakgrunden, i förgrunden en nödutgångsskylt

En tuff arbetsmiljö påverkar många medlemmar mycket negativt. Detta är en fråga som är central för oss att tillsammans med Region Gotland jobba hårt med framöver. Att vi utser ett huvudskyddsombud är en tydlig markering att vi kräver ett mycket större fokus på arbetsmiljöfrågor.

Styrelsen och de förtroendevalda som hade möjlighet, träffades på en jullunch, ett sätt att uppskatta deras arbete för oss medlemmar ute på arbetsplatserna. Många intressanta diskussioner och information till oss i styrelsen, något som leder till flera möten med medlemsgrupper nu i början av året. Det vi redan visste blev ännu tydligare och det är att det är en tuff arbetsmiljö på många ställen. Underbemanning som leder till beordringar och vid flera tillfällen ett desperat beteende av arbetsgivaren för att klara bemanningen. Detta påverkar medlemmarna negativt, en fråga som blir central för oss att tillsammans med Region Gotland jobba hårt med i framtiden.

Styrelsen har i den andan beslutat att Vårdförbundet Gotland behöver nyttja rättigheten att utse ett Huvudskyddsombud. Något som gjordes under slutet av året och Joakim Rundqvist, vice ordförande, tackade ja till uppdraget. Utformningen av uppdraget får visa sig eftersom, men det är en tydlig markering att vi kräver ett mycket större fokus på arbetsmiljöfrågor och det ger oss en möjlighet att mer explicit få driva dessa frågor i de högsta samverkansgrupperna inom sjukvården.