God fortsättning på detta nya år!

Fyra personer bredvid varandra som för ett samtal

2017 är över och lagt till handlingarna. Året innebar bland annat en i stort sett nyvald styrelse i vår avdelning och att Region Gotland tog beslut om utbildningsanställningar för sjuksköterskor under specialistutbildning. 2018 har precis börjat och kommer innehålla många spännande saker, bland annat Vårdförbundets kongress.

Styrelsen har hunnit träffas vid några tillfällen och börjat hitta formen för vårt styrelsearbete. Vår utbildningsansvariga, Sanna Normann, höll i december en introduktionsdag för 5 nya förtroendevalda som under våren kommer att genomgå grundutbildningen för förtroendevalda, kul.

Vi höll i styrelsens tradition att träffa politiker i samband med lucia, detta i syfte att knyta band med de som skapar förutsättningar för våra verksamheter. Stefaan de Maeker, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden påtalade att detta är mycket uppskattat från hans sida och en viktig stund för att få höra hur vi som arbetar i verksamheterna påverkas av beslut. Vi pratade bland annat om förutsättningar för de som arbetar med att förbättra barn och ungas hälsa, politikens möjlighet att stärka arbetsmiljöfrågan i förvaltningarna och regionens perspektiv inför 2018 avseende att behålla och rekrytera.

Regionen har startat ett projekt angående hälsosamma arbetstider, tanken är att det ska leda fram till överenskommelser som vi tecknar kollektivavtal kring. Viktoria Vahlgren, ordförande i avdelningen, sitter med i projektets referensgrupp.

Antalet medlemmar i Vårdförbundet på Gotland ökade under 2017, något vi är väldigt glada för. Vi är 500 yrkesverksamma medlemmar, totalt är vi 640 medlemmar. Vi hoppas att med gemensamma krafter och framgångsrika aktiviteter som påvisar vikten av vårt arbete, kunna locka ytterligare fler till Vårdförbundet. Studenterna kommer vara en grupp vi fokuserar extra mycket på under året.

Med allt detta skrivet så vill jag tacka för att du tog dig tid att läsa och uppmuntra till kontakt med din förtroendevalda på arbetsplatsen eller med oss i styrelsen, med synpunkter och förslag för ett riktigt bra 2018!

Vi ses.

/Joakim Rundqvist
Vice ordförande avdelning Gotland