Hur har du upplevt sommaren i din verksamhet?

Enkäten riktar sig till dig som är förtroendevald på arbetsplats. Var med och påverka genom att fylla i enkäten nedan!

Politiker och arbetsgivare inom flera verksamheter påstår att sommaren har varit tuff men att planeringen hållit och att patientsäkerheten inte varit hotad. Hur har du upplevt sommaren i din verksamhet?

Hjälp Vårdförbundet att påverka genom att tala om hur sommaren verkligen har varit. Vi behöver alla exempel, både där det varit bra och där det inte fungerat. I samtal och uppföljningar med politiker och tjänstemän behöver vi fakta och konkreta exempel.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller funderingar till Vårdförbundet Direkt 0771-420 420!

Tacksam om du hinner svara på dessa frågor senast den 9 oktober.

Vårdförbundet avdelning Gotland