Skriv en motion till årsmötet 2019

Två personer som sitter vid ett bord, en med en i-pad och en med ett anteckningsblock

En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra. Observera att motionstiden har gått ut!

Vill du påverka vad Vårdförbundet ska jobba med? Skicka in en motion till avdelning Gotlands årsmöte den 3 oktober. Du kan lämna in förslag och motioner ända fram till årsmötet, men om du önskar att styrelsen ska hinna bereda ditt förslag behöver det vara inne senast 9 september.

Kom ihåg att det dessutom finns möjlighet för dig som medlem att lämna förslag till avdelningsstyrelsen året runt. Läs våra tips innan du skriver din motion. 

Så får du en tydlig motion

  • Skriv kort och tydligt
  • Skriv Titel på motionen
  • Gå direkt till det du/ni vill föreslå. Motivera kortfattat ditt/ert förslag.
  • Avsluta med Yrkande i en eller flera att-satser som sammanfattar vad du/ni vill. Skriv endast ett yrkande i varje att-sats. Styrelsens förslag till beslut om att anta eller avslå yrkandet utgår ifrån att-satserna.
  • Tänk på att varje att-sats ska kunna genomföras. Är ett yrkande formulerad på ett sätt som går att genomföra eller som en åsikt?
  • Finns det någon särskild som bör utföra yrkandet? Ta i så fall med det i motionen.
  • Tänk på att formulera yrkandena på ett sätt så att de blir röstningsbara med ett ja eller nej

Har du/ni svårt att formulera yrkandena? Ta gärna kontakt med någon i avdelningsstyrelsen

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande