Val av styrelseledamot – nominera dig själv eller någon annan!

På årsmötet 2018 ska vi välja ytterligare en styrelseledamot till avdelning Gotland. Detta för att styrelsen ska bli fulltalig. Nomineringstiden är nu passerad.

Att tänka på:

  • Endast medlemmar kan nomineras till uppdraget.
  • Endast medlemmar kan nominera.
  • Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
  • Uppdraget sträcker sig till och med 2021-10-15.


Nomineringstiden är nu passerad. Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen.

Välkommen med din nominering!


/Valberedning avdelning Gotland

Anna Larsson, Therese Annas Ljung, Klara Milton och Jenny Hult