Vårdpolitisk debatt – partiernas svar på våra frågor

Sineva Ribeiro leder en paneldebatt, 8 personer sitter vid ett bord

En spännande lokal vårdpolitisk debatt har genomförts. Utöver det har politikerna skriftligen besvarat en stor mängd frågor som skickats in från er medlemmar. Frågorna berörde bland annat livslön, jämlik vård, villkor och utbildningsanställningar. Nu får du ta del av svaren!

Den 30 augusti höll Vårdförbundet avdelning Gotland en vårdpolitisk debatt med representanter från de lokala partierna. Vårdförbundets förbundsordförande Sineva Ribeiro var moderator vid debatten och ett trettiotal åhörare fanns på plats. 

Partierna fick även skriftligen besvara ett antal frågor som ni medlemmar skickat in till oss inför debatten. Nu kan du ta del av sammanställningen – vad hade partierna egentligen för svar på våra frågor? Frågorna berör jämlik vård, hur de vill säkra den framtida vården, vårdskador, utbildningsanställningar, livslön och mycket mer.

Om du går in på vår Facebooksida så hittar du där ett litet filmklipp från debatten.

Stort tack till er som kom på debatten och till er som skickade in så många kloka frågor till partierna.