Löneutfallet 2018: Ett steg i rätt riktning

Lönerevisionen på Gotland 2018 gav ett utfall för Vårdförbundets drygt 500 medlemmar på 3,9 procent, en bra bit över industrins så kallade märke på drygt 2 procent.

Det är ett steg i rätt riktning, även om vi inte är nöjda. Vi ser att Region Gotland lyssnar på oss när vi säger att löneutvecklingen är avgörande för att kunna klara kompetensförsörjningen i vården. För oss i styrelsen på Gotland är det en av de viktigaste frågor vi driver för dig som medlem. Vi fortsätter att kämpa för att du ska få både en bra lönenivå och en god löneutveckling, och att vi får en lönespridning som gör att erfarenhet och specialistutbildning lönar sig.

Har du frågor kring din lön eller behöver hjälp inför lönesamtal eller löneförhandling? Kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 (öppet alla vardagar 8-18).