Förändringar på Lasarettet

Vi i Vårdförbundets styrelse på Gotland har förstått att det finns frågor och funderingar kring kommande förändring på lasarettet rörande neddragningen av vårdplatser. Redan i höstas fattade politikerna beslut om att slutenvården ska minskas med sju vårdplatser, och nu finns ett förslag på hur detta ska verkställas.

Vi tycker att det är olyckligt att arbetsgivaren går ut i media med ett förslag som ännu inte har kommunicerats med berörda anställda eller med facket. Vi anser att diskussionen ska ske i samverkan, eftersom vi tror att det är ett bättre forum för att få till en dialog och påverka beslutet. Därför har vi själva valt att inte gå ut i media.

Vi har träffat medlemmar på den vårdavdelning där neddragningarna föreslås, och vi tar med oss deras synpunkter när vi möter arbetsgivaren. Vi har även egna synpunkter på beslutet, hur det ska genomföras, samt vilka konsekvenser det får, vilket vi kommer att diskutera och försöka påverka vid samverkansmötet.

Vi arbetar för en förbättrad arbetsmiljö för våra medlemmar, och vi anser att god vård inte ska bedrivas till priset av vår hälsa. Tillräckliga resurser såsom bemanning och arbetsvillkor är en nödvändighet för att vården ska fungera.

Finns det fortsatt frågor och funderingar går det bra att höra av sig till oss via info.gotland@vardforbundet.se.

Styrelsen Vårdförbundet avdelning Gotland
Therese, Fanny, Jenny, Joakim, Marie, Mia, Martin & Sofie