Årsrapport 2016 för avdelning Gotland

Under 2016 har styrelsen i avdelning Gotland fortsatt arbetet med sin vilja att bli synlig på arbetsplatsen.

Styrelsen har arbetat på att ta fram arbetsordningar på hur vi ska arbeta för att stärka och stödja de förtroendevalda på arbetsplatsen.

Läs mer