Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Vårdförbundet behöver fler förtroendevalda på arbetsplatser inom Region Gävleborg

Vi Vill upplysa er om att det finns för få förtroendevalda inom Region Gävleborg. Det finns ca 130 förtroendevalda medlemmar på 492 arbetsplatser.

Vi som sitter i styrelsen och arbetar fackligt inom Vårdförbundet är nio stycken och av dessa arbetar fem personer heltid samt några arbetar deltid. Vi har ingen chans att hålla koll på samtliga arbetsplatser. Det skulle behöva finnas en förtroendevald på varje arbetsplats för att kunna samverka bättre och för att vi som Vårdförbund skall ha en kontaktperson för att kunna ta del av vad som händer på arbetsplatsen.

Utan förtroendevald har du som medlem mycket begränsad insyn i vad som är på gång i verksamheten. Du har ingen möjlighet att påverka någon fråga innan beslut fattas, eftersom ingen företräder din röst i samverkansgruppen.

Frågor som till exempel chefstillsättningar, ombyggnationer, schemaförändringar, ekonomi, personalförändringar, ändrade arbetssätt med mera, är sådant som förhandlas i samverkan innan beslut fattas. Om det inte finns en förtroendevald för Vårdförbundet så är det ingen som bevakar ditt intresse och dina rättigheter.

När det finns en förtroendevald på din arbetsplats är det den som är den naturliga länken mellan Vårdförbundets avdelningsstyrelse och arbetsplatsen. Det är den förtroendevalda som ges utbildning och information om vad som är på gång inom förbundet. Den förtroendevalda ger också oss den information som behövs för att kunna hjälpa er, när behov uppstår.

Finns ingen förtroendevald så finns heller ingen möjlighet att driva arbetsplatsfrågor som dyker upp. Det är alltså svårt att få både hjälp och information utan förtroendevald!

Du och dina kollegor måste göra ett val. Vill ni ha en förtroendevald och på så vis få stora möjligheter att påverka på arbetsplatsen och hjälp när ni behöver, eller tycker ni att ni klarar er bra ändå?

För vår del, vi som har fackliga uppdrag på tid och sitter i styrelsen, är det oerhört viktigt att ni väljer en förtroendevald, så att vi får den information som behövs för att få igenom de förändringar som krävs på en övergripande nivå. Eller förresten välj två, eller tre!

Vi kommer gärna ut och hjälper er om det känns svårt att välja, eller om ni känner att ni vill veta mer innan ni tar ett beslut.

När du som person behöver enskild hjälp finns vi givetvis till hands för dig ändå. Om du råkar begå ett misstag, hamnar i konflikt eller blir sjuk, hjälper vi dig. Om det däremot är större problem som rör en hel arbetsplats kan vi dessvärre inte göra någonting, såvida ni inte valt en förtroendevald.

Avslutningsvis vill vi berätta att det är ROLIGT att vara förtroendevald! Det kan givetvis vara tufft och svårt i vissa situationer, därför rekommenderar vi att man väljer två som kan stötta varandra.

Mer information och valblankett hittar du här
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -