Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
En unik chans att lyssna och ställa frågor till våra kommunpolitiker!

Avdelning Gävleborg bjuder in till panelsamtal med de folkvalda politiker som idag finns i kommunfullmäktige i tre av länets kommuner. Välkommen till den kommun som passar dig bäst!

Kom och ställ din fråga till våra kommunpolitiker!

Vårdförbundet företräder 114 000 medlemmar som är sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor.

Ni, Vårdförbundets medlemmar är också väljare i kommande val. Utifrån er kunskap och engagemang i vårdens utveckling bjuder vi in er till att delta vid panelsamtal med de folkvalda politiker som idag finns i kommunfullmäktige i tre av länets kommuner.

I flertalet undersökningar rankar väljarna sjukvården som en av de viktigaste valfrågorna inför valet 2018. Därför anser Vårdförbundet att det är viktigt att vårdens frågor kommer upp till diskussion i våra kommuner.

Panelsamtalet leds av Vårdförbundet och frågorna kommer fokusera på det paradigmskifte mot en samordnad nära vård som Sverige är inne i och där kommunerna kommer att bli en av de stora vårdgivarna.

  • Vården går emot att organisera sig utifrån patienternas behov, och inte tvärtom – hur uppnår vi det?
  • Hur säkrar vi att patienternas egna förmågor används till fullo i ett nytt personcentrerat sätt att arbeta?
  • En annan brännande fråga är kompetensförsörjningen till vården, det är brist på sjuksköterskor och inte minst på specialistsjuksköterskor. Hur ska kommunerna som vårdens nya, stora arbetsgivare jobba för att rekrytera och behålla nyckelkompetens?

Är det här frågor du som medlem i Vårdförbundet anser viktiga för dig eller dina anhöriga? Passa då på och kom och lyssna och ställ dina frågor direkt till de folkvalda politikerna i både majoritet och opposition.

Inbjudan är för dig som medlem men du får gärna ta med dig en anhörig eller vän som är intresserad av dessa frågor. Först till kvarn, begränsat antal platser!

Varmt välkommen till den kommun som passar dig bäst!

  • Pelarsalen på Hudiksvalls sjukhus, torsdag den 12 april, klockan 18.00-20.00

  • Brömssalen på Gävle sjukhus, tisdag den 17 april, klockan 18.00–20.00

  • Kulturhuset i Bollnäs, torsdag den 19 april, klockan 18.00-20.00

Insläpp från klockan 17.30 på samtliga platser.

Anmälan

Då vi bjuder på lättare förtäring (frukt, vatten och kaffe) vill vi gärna att du meddelar om du kommer, maila politikerdebatt, ort och antal till epost info.gavleborg@vardforbundet.se

Sprid gärna detta till kollegor, häng upp inbjudan på din arbetsplats, det är mycket viktigt att ni kommer och deltar!


Välkommen!

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -